1 Comment

Dank voor het delen van die voordracht van Lanoye. Wat een gedicht!

Expand full comment